คำถามยอดฮิต “เราควรเลือกความถี่ในการถ่ายไทม์แลปส์ที่เท่าไหร่ดีนะ” (How to choose a timelapse interval?)