รายชื่อลูกค้าที่ซื้อกล้อง Brinno

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดใน South – east asia

บริษัท ไซมิส แอทเสท จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รางวัลด้านนวัตกรรม เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของหน้างานก่อสร้าง

บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ติดตั้งกล้องเพื่อดูภาพรวมของการถมขยะ

บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corporation Limited) เพื่อใช้ในการรีโนเวทศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ การประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการของภูมิภาคอาเซียน